music school

School van Byzantijnse en Traditionele Muziek

van het Orthodoxe Aartsbisdom België "h. Hilarius"

Pasen 2022 - Onderbreking van de cursus

Aankondiging

Beste studenten en vrienden van onze school, 
Παρόλο που απέχουμε λίγες ημέρες από την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας, είναι γεγονός ότι "μυρίζει αναστάσιμη άνοιξη! Τα φοβερά πάθη και η ένδοξη ανάσταση του Χριστού μας συγκλονίζουν ξανά αυτόν τον κόσμο, γιατί στη θέση των παθών, του εγωισμού, της αμαρτίας, του μίσους, της αλαζονείας, έρχονται η υπομονή, η ταπείνωση, η στοργή και η αληθινή αγάπη!
Over enkele dagen zal de hele mensheid, bij het zien van de nederige God die alles verdraagt "voor het leven en de redding van de wereld", stil en sprakeloos zijn! Zij zullen niet in staat zijn deze grote gebeurtenissen te bevatten! Want de omvang van Christus' liefde voor Zijn kinderen, die Hem naar het kruis leidde, is een liefde die de moderne mens eerder niet schijnt te kennen! Het is oprechte, ware, vaderlijke liefde! Het is een liefde die het ego overstijgt en zich richt op de ander! Een liefde die geen wederkerigheid verlangt! Een liefde die maakt dat je je leven geeft voor de ander, voor je broer! Een liefde die onvoorwaardelijk en onvoorwaardelijk wordt aangeboden! Dit is de liefde van Christus! De enige ware liefde! 
In afwachting van het Heilige Licht van de Verrijzenis, dat over enkele minuten de glorieuze boodschap "dat Christus is opgestaan en de dood heeft overwonnen" tot aan de uiteinden van de aarde zal verkondigen, wensen wij dat ieder van ons hart vervuld moge zijn van het licht en de liefde van Christus en dat deze Paasdag voor ons allen inderdaad een overgang moge zijn van de wereld van corruptie naar de wereld van liefde, de wereld die door onze verrezen Heer is ingeluid!
Bovendien willen wij u mededelen dat onze school van zaterdag 16 april tot en met zondag 1 mei geen les zal geven!

“Nu zijn alle dingen vol licht, hemel en aarde en hel; laat de hele schepping de verrijzenis van Christus vieren, waarop zij rust."“.

 

Van de School van Byzantijnse Muziek.

 

nl_BENL