music school

School van Byzantijnse en Traditionele Muziek

van het Orthodoxe Aartsbisdom België "h. Hilarius"

Kerstliederen in het hart van Europa van de School van Byzantijnse Muziek van het Orthodoxe Aartsbisdom België

In een bijzonder vreugdevolle en feestelijke sfeer heeft het nieuw opgerichte traditionele zangkoor van onze school op donderdag 22 december 2022 de traditie van het zingen van kerstliederen voortgezet.

Onze eerste bestemming was de Ambassade van Griekenland in België, waar we de kerstliederen van verschillende regio's van ons thuisland aan Zijne Excellentie Ambassadeur Dionýsius Kalamvrézos en zijn medewerkers konden zingen. Met vreugde heette Zijne Excellentie de leden van het koor welkom en loofde hij tevens het werk dat het Scholingsinstituut doet en vooral dit initiatief. Tot slot feliciteerde hij iedereen en benadrukte hij het belang van het behoud van onze Griekse identiteit en traditie! Het koor werd begeleid door de directeur van onze school, vaderdiaken Konstantínos Dédes, die Zijne Excellentie de ambassadeur en zijn medewerkers een zalig, gezegend en vredig kerstfeest wenste!

Beginnend met de kerstliederen van de Pontus en Kreta, zongen we vervolgens Nieuwjaarsliederen van Chios en de liederen van Theofanie van Kálymnos, zodoende werden de liederen van de verschillende lokale muzikale tradities van de heilige twaalf dagen van Kerst belicht. Daarna ging de groep van ons zangkoor, onder leiding van mevrouw Asimína Karaberopoúlou, naar de Grote Markt van Brussel om de gezangen naar de hoofdstad van Europa te brengen en haar te vullen met melodieën en kleuren, en zo in de levendige wereldstad het gezegende feest van Kerst te verkondigen.

Opmerkenswaardig is dat het traditionele zangkoor van de school in oktober 2022 is opgericht om een extra schakel te zijn met onze Griekse traditie, muziek en cultuur. Zoals alle cursussen van ons scholingsinstituut, wordt ook deze gericht tot iedereen die zich in de muzikale traditie wil verdiepen, waardoor men tegelijkertijd ook over de Griekse identiteit en geschiedenis leert.

Zalig en gezegend kerstfeest! Gelukkig en vredig en vol muziek in het nieuwe jaar 2023!

nl_BENL